Başlıca Mitolojik Terimler

Kutsal kabul eden ve bir yaradılışı konu edinen anlatılara mit denir. Mitleri araştıran ve yorumlayan bilim ise mitolojidir.  İnsanların doğuşundan itibaren kendilerini  ve dünyayı anlamlandırma çabası mitlerin oluşmasında son derece önemlidir. Toplumların kültüründen beslenir ve kültürü ile anlamlanır. Her kültüre ait farklı mitolojik terimler bulunur. Terimleri anlayabilmek adına o kültüründe araştırılması gerekir. Başlıca mitolojik terimler ise şu şekildedir;

Başlıca mitolojik terimler

Agathodaimon: Yunan ve Roma mitolojisinde toprağa bereket veren, şehirlere bolluk getiren lütuf tanrısı olarak bilinmekte.

Agave: Atinali ünlü bir trajedi yazarıdır.

Nektar: Tanrılara özel olan içkidir. İçenlerin ölümsüz olduğuna inanılır.

Napae: Eski inanışa göre çayırlara ait periler bulunur. Çayırların perilerine verilen ad ise Napae olarak dile getirilir.

Nerio: Kahramanlığı temsil eder. Roma mitolojisine göre harp tanrısının karısıdır.

Odysseus: Yunan mitolojisine göre düşmanlarını zekası ile yenen bir kahramandır.  Penelope ile evlidir. Troia savaşı başladığında savaşa gitmemek adına çeşitli bahaneler ileri sürer. Ancak gitmek durumunda kalır. Herkesçe bilinen tahta at fikri Odysseus’a aittir.

Aiolos: Rüzgarların tanrısıdır.

Aithra: Kral Pitteheus’un kızı olarak bilinir.

Alekto: Uranos’un kanından yaratılmıştır. Öç tanrısı olarak bilinir.

Aurora: Şafak tanrıçasıdır.

Nors: Yaratılış mitleri arasında yer alır. Nors dini, evrenin oluşumu ve insanların yaradılışı hakkındaki anlatılardır.

Baküs: Titanların Baküsü parçalara ayırması üzerine oluşturulan bir mittir.

Orfeus ve Eurydice: Eurydice; kendisini baştan çıkarmaya çalışan çapkından kaçarken yılan tarafından zehirlenir ve ölür. Orfeus, müziği ile herkesi büyüler. Plüton ve Persephone’yi de büyüleyerek Eurydice’nin hayat a dönmesini sağlar.

Niks: Yunan mitolojisine göre gece tanrıçasıdır.  Kaostan oluşmuştur.

İmera: Yunan mitolojisinde gündü tanrıçası olarak nitelendirilir. Erebus tanrısından ve Niks tanrıçasından yaratılmıştır.

Uranüs: Gökyüzü tanrıçasıdır.

Zeus: Şimşek tanrısı olarak Yunan mitolojisinde önemi büyüktür. Olimposlu tanrıların kralıdır. Kartal ve şimşek Zeus’un simgelerindendir. Hera’nın eşi  ve Hades’in kardeşidir.

Poseydon: Deprem ve denizlerin tanrısıdır. Zeus’un kardeşidir.

Atena:  Zeka, bilgelik tanrısıdır. Zeytin ağacı ve baykuş simgeleridir.

Ülgen: Türk mitolojisine göre Ülgen, gök cisimlerini yönetir.

Ak Ana: Türk mitolojisinde ruh vererek yaşama döndüren ruhtur. Başlıca mitolojik terimler arasında yer alır.