Dünyaca Ünlü Mitler Nelerdir?

Mitler; insanların kendilerini ve yaşadıkları dünyayı algılayabilmek adına ürettikleri hikayelerdir.  Mitler ile ; neden ve nasıl sorularına cevap verilir. En eski dönemden beri kutsal ve gerçek kabul edilirler. Temelinde yaradılış vardır. Dünyaca ünlü mitler 5 ana konuya ayrılarak incelenir.

Konuları Bakımından Mitler

Kozmogoni Mitleri: Evrenin yaradılışına ait her şey kozmogoni mitlerinin konusudur.

Eskatoloji Mitleri: Evrenin geleceği ve insanoğlunun geleceği hakkında bilgi veren mitlerdir.

Teogani Mitleri: Tanrıları baz alan mitler, Tanrılar hakkında anlatılan hikayeler teogani mitlerinin konusunu oluşturmaktadır.

Antropogoni Mitleri: İnsanoğlu hakkında her şey antroponi mitlerini oluşturur. Bu anlamda insanoğlunun nasıl türediği  ve nasıl ortaya çıktığı incelenir.

Etiyoloji Mitleri: Nesnelerin nasıl ortaya çıktığı ve kökeni hakkında her şey etiyoloji mitlerini oluşturmakta.

Türk Mitolojisine Ait Mitler

Mitler toplumdan topluma farklılık gösterse de ortak olan birçok özellik bulunur. Türk mitolojisine ait mitler;

 • Işık: Türk mitolojisinde ışık motifi oldukça fazla kullanılır. Kutsallık anlamına gelir. Kadınların ışık miti ile ortaya çıktığına inanılır.
 • Mağara: Sığınak olarak kullanılır.İlahi emirler buradan verilir.
 • Kırklar- Yediler- Üçler: Destanlarda karşımıza çıkan kutsallığı olduğuna inanılan sayılardır. Oğuz Kaan’ın kırk günde yürümesi ve konuşmaya başlaması gibi.

Yunan Mitolojisine Ait Mitler

Genellikle tanrılar ve doğa olayları üzerine kuruludur. Her tanrının kendine ait bir uzmanlık alanı ve özelliği vardır.

 • Afrodit: Aşk ve Güzellik Tanrıçası
 • Artemis: Vahşi doğa tanrıçası
 • Athena: Zeka tanrıçası
 • Demeter: Bereket tanrıçası
 • Kaos: Boşluk. Evren oluşmadan önce kocaman bir boşluktu.
 • Uranüs: Gökyüzü tanrıçası
 • Tartaros: Ölümden sonra cezalandırılan yer
 • Zeus: Gökyüzü kralı
 • Hera: Zeus’un eşi ve evlilik tanrıçası

Mısır Mitolojisine Ait Mitler

Antik Mısır mitolojisi de doğa olayları anlatılır.  Nil nehri etrafında yaşayan Mısırlılar çeşitli taşkınlardan etkilenmiştir. Mısır mitolojisine ait mitler;

Aker: Güneşi yükseltmekten sorumlu tanrı

Amon: Yaratıcı tanrı

Anuket: Soğuk su tanrısı

Dünyaca ünlü mitler nelerdir? İnsanoğlunun kendi kontrolü dışında oluşan olaylara karşı bir kutsallık atfetmesi sonucu ortaya çıkmıştır.