En İyi 5 Mitolojik Kitap

Tanrıları, doğaüstü varlıkları kendilerine konu edinen tüm yazılı ve sözlü efsanelerin yorumlanması mitoloji olarak adlandırılır. Halkın kültüründen beslenen mitolojiler; ülkelerin kuruluşunu da açıklanması zor olan doğa olaylarından esinlenerek anlatırlar. Türk mitolojisi, Yunan mitolojisi ve Roma mitolojisi gibi daha pek çok kültüre ait mitolojiler vardır. Bu mitolojik ögeler çeşitli kitaplara ve dizilere de konu olur. Bu konuya ilgisi olan kişiler için derlenmiş en iyi 5 mitolojik kitap listesi şu şekildedir;

Mitoloji 101

Kitapta Truva savaşı, Persus’un Medusa’yı öldürüşü anlatılır. Hades, Procrustes, Demeter gibi Yunan mitolojilerine ait ögeler başarılı bir şekilde işlenmiştir. Hades; kendisinden bir şeyler istemek için gelen konuklarını unutma sandalyelerine oturtur. Bunun dışında Demeter; söylediği şarkılarla denizcilerin aklını başından alıp gemilerin kayalıklara bindirilmesine neden olur. Sfenks ise sorduğu bilmecenin cevabını bilemeyen yolcuları parçalayarak yer. Her tanrının bir özelliği ve uzmanlık alanı vardır.  Kitapta daha birçok mitolojik karakter yer alır. Yunan ve Roma mitolojilerine meraklı kişiler Kathleen Sears tarafından yazılan ve Ekin Duru tarafından çevrilen bu kitabı mutlaka okumalı.

Atalarımızın Gök Tanrı Dini

Ora Asya’da yaşayan atalarımızın bilinmeyen gizli tarihi hakkında oluşturulan Atalarımızın Gök Tanrı Dini adlı kitap; Ergun Candan tarafından kaleme alınmıştır.  Eski Türk Mitolojisinde yer alan Yaradılış, Oğuz Kağan, ve Çıkış gibi efsaneler; mitolojik bir dille anlatılmıştır.  Gök-Kurt ve Gök- Tanrı gibi mitolojik unsurlar üzerine yoğunlaşılmıştır.

Mitolojinin Gücü

Kitap daha çok neden herkesin mitolojiye ihtiyaç duyduğu üzerine yazılmıştır.  Modern dünya hallerinin mitoloji ile bağlantılı olarak ele alan Mitolojinin Gücü adlı eser; Joseph Campbell tarafından kaleme alınmış.  Mitolojiye ve hayata dair her şey kitapta başarılı olarak incelenmiş.  Televizyon gazetecisi olan Bill Moyers ve Joseph Campbell’in diyalogları da kitapta yer alır.

Eski Mısır

Mısır mitolojisine ait merak edilen tüm detaylar kitapta mevcut. Eski Mısır halkı Nil detasında muhteşem bir krallık sürdürür. Eski Mısır halkının gelenekleri ve krallık otoritesi hakkında daha pek çok bilgiye Ali Narçın’ ın kaleme aldığı Eski Mısır adlı kitapta yer verilmekte.

Antik Yunan ve Roma Hikayeleri

Emilie Kip Baker tarafından kaleme alınan en iyi mitolojik 5 kitap arasında yer alan eser; Yunan ve Roma mitolojisine ait unsurları başarılı bir şekilde anlatmakta.