Mitoloji Nedir?

Efsane bilimi olarak adlandırılan mitoloji, Antik Yunan’dan gelir. Mitos, Epos ve Logos kelimeleri söz ve kavramını ifade eden kelimelerdir.

Belirli bir grup, halk veya din kültüründe kahramanlar oluşturarak anlatılan hikayelerdir. Mitoloji nedir sorusu için bilinmesi gereken kelimenin kökenidir. Mit; geçmiş efsaneleri anlatan ve hikayeleştiren, tarih ve doğa üstü hikayelerdir. Bu hikayeleri ve efsaneleri araştıran bilim dalına mitoloji denir.

Mitolojinin Özellikleri Nelerdir?

Tanrılar, kahramanlar, doğa üstü olaylar gibi gerçek- hikaye veya yarı gerçek- yarı kurgu olarak anlatılan efsanelerdir. Nesilden nesile anlatılarak aktarılan mitler, genellikle din ve kahramanlar üzerine kurulmuştur.

Antik Yunan Tanrıları, mitolojinin temelini oluşturur. Tarih, zaman ve mekan konularına ütopik temalar eklenir, kahramanlar tanrılaştırılır ve olaylar doğa üstü güçlerle süslenerek anlatılır. Sözlü, yazılı ve resim yoluyla efsaneleşen hikayeler, mitlerin temelini oluşturur. 3 farklı şekilde mitoloji anlaşılabilir.

  • Mitos

Masal, hikaye veya efsane anlamına gelir. Söylenen, duyulan söz manasına gelir. Gerçeklik payı çok bulunmayan ve kişilerin; evren, yeryüzü gibi konularda çözemedikleri konuları, kendi fikir ve kişiselleştirilmiş yorumlarıyla anlatmalarıdır. Mitoslarda insanlar, gördüklerinden ziyade kendilerinden çok fazla yorum ve doğru olmayan bilgi katarlar. Bu nedenle mitos efsanelerine güvenilmez.

  • Epos

Okunan, okunabilen söz manasına gelir. Şiir, destan veya ezgi gibi belirli bir kalıp ve ölçüye göre okunan efsanelerdir. Mitos, Eposun özünü oluşturur, epos ise mitosu şekillendirir. Masalın bir bölümünde şiir okumak, hikayenin bir kısmında şarkı söylemek gibi bir sözsel ilişkidir.

  • Logos

Gerçeğin, insan sözüyle ifade edilmesidir. Doğa kanunu, insan düşüncesidir. Mitos ve epostan farklı olan logos, tanrısaldır. Gerçek olan logos iken, mitoloji tamamen mitoslardan elde edilen bilgilerle bilim çalışmaları yapar. Peki tam olarak mitoloji nedir?

Mitoloji; mitoslardan alınan bilgilerin toplamı anlamına gelir. Resimler ve sanat eserleri, mitoslarda tasvir edilen efsaneler üzerine şekillendirilmiştir.

Mitolojik Milletler

Mitolojik kayıtları olan ve efsaneleri bulunan milletler arasında;

  • Yunan Mitolojisi
  • Latin Mitolojisi
  • Roma Mitolojisi
  • Türk Mitolojisi
  • İslam Mitolojisi
  • Mısır Mitolojisi

Gibi birçok medeniyet ve millet bulunuyor. Hikayeler, destanlar, şiirler ve tarihsel resimler mitoloji bilimi için kaynak oluşturmaktadır.