Mitolojik Tanrılar

Sözlü edebiyat döneminden yazılı edebiyat dönemine geçtiğimizde bilgi sahibi olabildiğimiz mitolojik tanrılar çoğunlukla Yunan mitolojisinde karşımıza çıkmakta. Yunan mitolojisi ise doğudaki diğer mitolojilerden fazlasıyla etkilenmiştir. Mitolojik tanrılar ise şu şekildedir;

 Afrodit: Güzellik ve Aşk Tanrıçası

Afrodit; tanrıların kralı olan Zeus’un kızıdır.  Yunan mitolojisine göre Afrodit aşk ve güzellik tanrıçası olarak adlandırılmaktadır.  Tanrıları, ölümlü erkekleri baştan çıkarıcı bir güzelliğe sahip olan Afrodit, diğer bir inanışa göre deniz köpüklerinden doğmuş ve onlarca deniz kabuğu arasından karaya çıkmış.

İnanışa göre Afrodit, tüm ölümsüzlerin ve ölümlülerin yüreğine sevilmek istediğini sokar. Zeus’u da etkileyerek ölümlü kadınlara aşık olmasını sağlar.

Apollo: Müziğin Tanrısı

Zeus ve Leto’nun oğlu olan Apollo Yunan mitolojisine göre müziğin tanrısı olarak bilinir.  Bunun yanı sıra tıbbı konularda da oldukça bilgilidir. Tıp ile alakalı tüm konuları insanlığa o öğretmiştir.  Bu nedenle de mitolojik olarak iyileştirici tanrı olarak da anılmaktadır. Gerçeklik ve ışık onun için oldukça önemlidir. Bu nedenle de asla yalan söylemez. Her sabah atına binerek nasihat almak için Yunan mitolojisinde Delpi olarak anılan nasihatçının yanına gider. İnanışa göre; Yunanistan’daki tüm insanlar nasihat almak için ona ulaşır.

Ares: Savaş Tanrısı

Ares, Yunan mitolojisinde inanışa göre; Zeus ve Hera’nın oğlu olarak bilinmekte. Öldürücü bir tanrı olarak tabir dilen Ares oldukça güçlü bir savaş tanrısıdır.  Ancak buna rağmen korkak olarak nitelendirilir. Afrodit ile yatakta yakalanınca herkes tarafından alay konusu olan savaş tanrısı annesi ve babası tarafından pek sevilmemekte.

Ate: Hata ve Günah Tanrıçası

Mitolojik tanrılar arasında insanların basiretini bağladığına inanılan hata ve günah tanrıçası olarak bilinir.Herkesi aldatan tanrıça, Zeus tarafından Olympos’un tepesinden atıldı. Burada Yunan mitolojisinde hata tepesi olarak anılan yere düştü. İlion Kalesi’ni kurdu.  Hatanın her zaman için var olması ve insanların kötü bir kaderi olmasının nedeni Ate’ye bağlanır.

Yunan mitolojisinde bunların yanı sıra; Limos: Açlık Tanrıçası, Dike: Adelet Tanrıçası, Eros: Aşk tanrısı ve Artemis: Ana Tanrıça’dır. Her tanrının ayrı bir uzmanlık alanı ve kişiliği bulunur.