Şamanizm Nedir?

Şamanizm nedir sorusuna yanıt olarak; ilkel kavimlerde ortaya çıkan, ata ruhlarına tapınma diyebiliriz. Doğa ve ata ruhlarına olan inanç sistemi Asya’da oldukça yaygındır. Şamanizm, Orta Asya Türk kavimlerinde geniş bir alana yayılmıştır. Ruhlarla insanlara arasında aracılık yapan, hastaları iyileştirme gücüne sahip olduğuna inanıla kişilere de şaman denilmektedir.

Şamanizm Ne Zaman Orataya Çıktı?

Şamanizmin ortaya çıkışı Üst Paleolitik Dönem’e kadar indirilebilir. İlk olarak ne zaman ortaya çıktığı hakkında çok kesin bilgiler yok. Binlerce yıldır süregelen Şamanizm inancı hala çeşitli topluluklarda devam etmekte.

Şamanizm Ritüelleri

Şamanizm inancında çeşitli ritüeller düzenlenir. Bu ritüellerde üst görevli olarak Şamanlar rol alır. Ayinler genellikle gece yapılır. Gün doğumu gerçekleşmeden ayinler sonlandırılır. Çünkü inanışa göre öteki dünyaya ait olan ruhlar karanlığı sever. Ayinlerde kurban verilir. Kurban olarak da genellikle at kullanılır. Ancak kurban verilmeden düzenlenen ayinlerde vardır. Kurbansız gerçekleştirilen şaman ritüellerine “saçı” adı verilir. Saçı da ; kımız, süt ve yiyecekler mistik alanlara şamanlar tarafından saçılır. Şamanların amacı; ruhlar alemi ile iletişimi sağlamaktır. Bu iletişim sonucunda ise ruhların insanların kaderlerine olan etkisi incelenir.

Şaman Nasıl Olunur

 Şaman olabilmenin üç yolu vardır. Bunlardan birincisi; babadan oğla kalıtsal olarak aktarılması. İkincisi; içten gelen yoğun bir duygu ve ruhların kişiyi şaman olarak seçmesi. Üçüncüsü ise; eğitim alarak şaman olma. Bu eğitimler ise esrime yani rüyalar görme ve transa geçebilme gibi özellikler sonucunda alınmakta. Daha sonra ise  şaman yöntemleri öğrenilir.

Şamanların Görevleri

 Şamanizm ilkel dönemlerden bu yana özellikle Asya ülkeleri başta olmak üzere çeşitli ırkların inandığı bir dindir. Bu dini görevi uygulayan şamanların görevleri ise;

  • En yüce tanrı olarak bilinen bay Ülgen adına çeşitli törenler düzenlenir. Şamanların görevi bu törenleri yönetmek ve gelecekten haber vermektir.
  • İnsanlar çeşitli dilek ve dualarda bulunur. Şamanlar bu dilekleri öteki dünyadaki ruhlara ulaştırır.
  • İnsanların rahatsızlıklarını tedavi eder ve klan üyeleri arasında çıkan anlaşmazlıkları düzenler.
  • Yağmur yağdırmak ve arafta kalmış ruhların öteki dünyaya ulaştırılmasını sağlamak gibi görevleri de bulunmaktadır.

Şamanizm nedir diye merak edenler Şamanizmin bir inanç sistemi olduğunu bilmelidir.