Yunan Mitolojisi

Medeniyetlerini ve çağlar boyu gelişimlerini özetleyen Yunan mitolojisi, tarihi edebiyat türleridir. Tıpkı diğer toplum mitolojilerinde olduğu gibi; anlamlandıramadıkları ve bilmedikleri konular, doğa olayları ve yaratıcı kavramlarını masal olarak anlatmışlar. Mitolojik hikayeler; gerçeği yansıtmayan, anlatıcı ve yorumcunun hayal ürünü olan ve kişiden kişiye anlatılırken, abartılı gerçek- üstü şekilde aktarılan efsanelerdir.

Yunan mitolojisinde, tanrılar, tanrıçalar, yarı- tanrı formları, yaratıklar ve kahramanlar vardır. Mitolojik kültür oluşumlarında anlaşılamayan Tanrı olgusu, insan şeklinde düşünülerek anlatılmıştır. İnsanları tanrı gibi, tanrıyı insan gibi anlatan ve çeşitli özellikler katan hikayeler, günümüzde bir bilim dalı olarak mitolojinin konusudur.

Yunan Mitolojisinin Türleri

Mitoloji bilimi Yunan kayıtlarına göre 3 farklı mit bulunuyor. Mitolojiyi oluşturan her bir hikayeye mit denilir. Mitler;

 • Epos
 • Mitos
 • Logos

Şeklinde üç farklı özellikte incelenir. Masallar, destanlar, şiirler, efsaneler, hikayeler ve bunlardan esinlenerek çizilen resimleri mitolojinin temelini oluşturur.

Mitolojiyi anlamak için; esasında var olmayan şeylerin, kurgu, hayal ve yorum formatlarıyla bir bilim alanına dönüştürmeleridir.

 • Epos: Gerçekle alakası olmayan, insanların bilmedikleri ve anlamadıkları konuları ütopik masallarla anlattıkları, sözsel hikaye türüdür.
 • Mitos: Şiir ve melodi şeklinde olan mitoslar, eposları biçimlendiren ve daha etkili ve daha güzel anlatılmasını sağlayan mitlerdir.
 • Logos: Epos ve mitoslardan çok farklı olarak, tamamen gerçekle, Tanrısallıkla ilgilidir. Mananın içindeki öz, evrensel olanla, her yerde ve her şeyde olanla ilgili anlatı ve hikayelerdir.

Yunan Mitolojisi Kahramanları

Yunan mitolojisi; tanrı, tanrıça, yarı tanrılar, kahramanlar, yaratıklar gibi pek çok varlığın anlatıldığı efsanelerdir. Yüzler kahraman, tanrı ve sembolün anlatıldığı Yunan mitolojisinde, en çok bilinen tanrı tanrıçalar şu şekildedir;

 • Zeus: Gökyüzü ve Hava Tanrısı
 • Poseidon; Denizler, okyanuslar
 • Hades: Yeraltı
 • Hephaistos: Demircilik ve Ateş
 • Ares: Savaş
 • Hermes: şifa, yolculuk, iletişim
 • Dionisos: Şarap, üzüm, eğlence, partiler
 • Artemis: okçuluk, ay, avcılık, bakirelik
 • Afrodit: Aşk ve güzellik
 • Athena: Bilgelik ve savaş stratejisi
 • Hera: Evlilik, bereket ve aile
 • Apollon: Işık, sanat, şiir, okçuluk, sağlık

En bilinen 12 tanrı/ tanrıça ve özellikleri bu şekildedir. Mitolojik resimlerin büyük bir kısmı, Yunan mitolojisinden etkilenerek ve esinlenerek yapılmıştır.